Khách sạn Mazar Hotel tại Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul, GPS: 34.5317,69.1641

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Mazar Hotel tại địa chỉ: Afghanistan, Kabul / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Mazar Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Objects nearby

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul