Khách sạn Melbourne Inn-Trinidad tại Trinidad and Tobago, Port of Spain

Trinidad and Tobago, Port of Spain, GPS: 10.6597,-61.52

Điểm: 6.9

Mô tả:

Melbourne Inn-Trinidad is located in Port-of-Spain. WiFi access is available. Each room here will provide you with a TV and cable channels. Complete with a microwave, the dining area also has a refrigerator. Extras include a fan.

Ảnh Melbourne Inn-Trinidad

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Parking at the hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Paid Wi-Fi access

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Melbourne Inn-Trinidad tại địa chỉ: Trinidad and Tobago, Port of Spain / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Melbourne Inn-Trinidad hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trinidad and Tobago, Port of Spain, Methuen Street, 7

Điện thoại: 18686275423

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Sao: 3

Trinidad and Tobago, Port of Spain, De Verteuil Street, 19