Khách sạn Mesdheu tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 41.8637,19.434

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Mesdheu tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 699176 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Mesdheu hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355673922155

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited