Khách sạn مجمع احمد اوة tại Iraq, Halabja, Ahmad Awa, village

Iraq, Halabja, Ahmad Awa, village, GPS: 35.295,46.0683

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn مجمع احمد اوة tại địa chỉ: Iraq, Halabja, Ahmad Awa, village / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn مجمع احمد اوة hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Iraq, Halabja, Said Sadiq

Iran, Kurdistan Province, Marivan

Điện thoại: +9887 3454 6550

Iraq, Halabja

Điện thoại: 07708693335

Iran, Kurdistan Province, Marivan

Giờ mở cửa: 24/7

Iran, Kurdistan Province, سلین, village