Khách sạn Noor Jahan Hotel tại Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar, GPS: 31.6128,65.7001

Điện thoại: +93 700 300 848

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Noor Jahan Hotel tại địa chỉ: Afghanistan, Kandahar / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Noor Jahan Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar