Khách sạn OAZ tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8634,19.4231

Điện thoại: +355673917162

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn OAZ tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn OAZ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355662077720

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692216616

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692184069

Hỗ trợ xe lăn: Limited