Khách sạn Osprey Beach Hotel tại Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town, GPS: 21.4595,-71.1474

Điểm: 8.6

Mô tả:

Offering its guests an outdoor pool and a restaurant, Osprey Beach Hotel is located in Cockburn Town, Grand Turk. Free Wi-Fi access is available. The accommodations here will provide you with exclusive cable TV, air conditioning and a balcony.

Sao: 3

Ảnh Osprey Beach Hotel

Tính năng:

 • Hotels with parking
 • Hotels with restaurants
 • Non-smoking rooms
 • Laundry
 • Internet access
 • Wi-Fi access throughout the hotel
 • Free Wi-Fi
 • Air conditioning
 • Outdoor pool (year-round)
 • Parking at the hotel
 • Wi-Fi access throughout the hotel
 • Street parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Osprey Beach Hotel tại địa chỉ: Turks and Caicos Islands, Cockburn Town / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Osprey Beach Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town, Elektronowa, 12

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town, Duke Street, 12

Điện thoại: 946 2260

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town