Khách sạn Oxygen tại Albania, Southern Albania, Voskopojë, village

Albania, Southern Albania, Voskopojë, village, GPS: 40.6396,20.5957

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Oxygen tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Voskopojë, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Oxygen hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Voskopojë, village

Albania, Southern Albania, Voskopojë, village

Albania, Southern Albania, Voskopojë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Albania, Southern Albania, Voskopojë, village

Điện thoại: +355 682094104

Website: http://www.royalvoskopoja.com/

Albania, Southern Albania, Voskopojë, village

Điện thoại: +355692023047

Website: http://www.hotelakademia.al/

Albania, Southern Albania, Voskopojë, village