Khách sạn Paloma Guest House tại Sierra Leone, Eastern Province, Kenema, Sahara Street, 10

Sierra Leone, Eastern Province, Kenema, Sahara Street, 10, GPS: 7.8805,-11.1915

Điện thoại: +232 76 889999

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Paloma Guest House tại địa chỉ: Sierra Leone, Eastern Province, Kenema, Sahara Street, 10 / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Paloma Guest House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Sierra Leone, Eastern Province, Kenema

Website: https://www.booking.com/

Sierra Leone, Southern Province, Bo

Sierra Leone, Eastern Province, Kenema

Sierra Leone, Eastern Province, Kenema

Điện thoại: +232 33455554

Sierra Leone, Southern Province, Bo