Khách sạn Perdja tại Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8643,19.4221

Điện thoại: +355692184069

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Perdja tại địa chỉ: Albania, Velipojë, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Perdja hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692055067

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692184069

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village