Khách sạn Phoe Phoe Lay Villa - Burmese Only tại Myanma, Ayeyarwady, Ngwe Saung

Myanma, Ayeyarwady, Ngwe Saung, GPS: 16.8089,94.4027

Điểm: 3.5

Mô tả:

Accepting only Burmese citizens, Phoe Phoe Lay Villa - Burmese Only is located in Ngwesaung. Free private parking is available on site. Guests can also enjoy relaxing in the garden.

Ảnh Phoe Phoe Lay Villa - Burmese Only

Tính năng:

  • Family rooms
  • Breakfast in the room
  • Air conditioning
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Phoe Phoe Lay Villa - Burmese Only tại địa chỉ: Myanma, Ayeyarwady, Ngwe Saung / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Phoe Phoe Lay Villa - Burmese Only hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Myanma, Ayeyarwady, Ngwe Saung

Myanma, Ayeyarwady, Ngwe Saung

Myanma, Ayeyarwady, Ngwe Saung

Myanma, Ayeyarwady, Ngwe Saung

Myanma, Ayeyarwady, Ngwe Saung

Điện thoại: +959788888049

Myanma, Ayeyarwady, Ngwe Saung