Khách sạn PLATIUM tại Ukraina, Kiev (tỉnh), Ukrainka

Ukraina, Kiev (tỉnh), Ukrainka, GPS: 50.1966,30.6999

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn PLATIUM tại địa chỉ: Ukraina, Kiev (tỉnh), Ukrainka / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn PLATIUM hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Kiev (tỉnh), Kozyn, village

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Kiev (tỉnh), Kozyn, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Ukraina, Kiev (tỉnh), Kozyn, village

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Kiev (tỉnh), Kozyn, village

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Kiev (tỉnh), Kozyn, village

Điện thoại: +38 (044) 2516515

Website: http://www.hotel-visit.com.ua

Ukraina, Kiev (tỉnh), Kozyn, village

Điện thoại: +38 (044) 2516515

Website: http://www.hotel-visit.com.ua