Khách sạn President tại Romania, Bucharest

Romania, Bucharest, GPS: 44.3872,26.009

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn President tại địa chỉ: Romania, Bucharest / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn President hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Romania, Bucharest

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Romania, Bucharest

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Romania, Bucharest, Strada Sperantei, 24-26

Sao: 3

Romania, Bucharest, Bulevardul Ghencea, 134

Điện thoại: +40 722 111 155

Website: http://www.premierpalace.ro

Giờ mở cửa: 24/7