Khách sạn Princi i vogël tại Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8644,19.4148

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Princi i vogël tại địa chỉ: Albania, Velipojë, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Princi i vogël hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673080026

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355684089528

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673326606;+355693024985

Hỗ trợ xe lăn: Limited