Khách sạn Qinyu Hotel tại Trung Quốc, An Huy, Ducun

Trung Quốc, An Huy, Ducun, GPS: 30.4802,117.7934

Điểm: 2.5

Mô tả:

Featuring free WiFi, Qinyu Hotel offers affordable accommodation on Mount Jiuhua. Free parking spaces are available around the site.

Ảnh Qinyu Hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Qinyu Hotel tại địa chỉ: Trung Quốc, An Huy, Ducun / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Qinyu Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, An Huy, Jiuhua

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Jiuhua

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/