Khách sạn Radisson Blu Tala Bay tại Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba, GPS: 29.5337,34.9941

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Radisson Blu Tala Bay tại địa chỉ: Jordan, Aqaba / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Radisson Blu Tala Bay hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Jordan, Aqaba, King Hussein Street, 1312

Điện thoại: +962 3 201 66 36

Website: http://www.aqabagulf.com/

Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba

Điện thoại: +962 (0) 3 209 2222

Website: https://intercontinental.com/

Sao: 5

Jordan, Aqaba