Khách sạn Irbid Plaza tại Jordan, Irbid

Jordan, Irbid, GPS: 32.532,35.8519

Website: http://www.irbidplaza.com

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Irbid Plaza tại địa chỉ: Jordan, Irbid / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Irbid Plaza hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Jordan, Irbid

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Jordan, Irbid

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Jordan, Irbid

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Jordan, Irbid

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Jordan, Irbid

Điện thoại: +96227275515

Jordan, Irbid