Khách sạn Regency Hotel tại Albania, Southern Albania, Korçë, Rruga Ismail Qemali, 7

Albania, Southern Albania, Korçë, Rruga Ismail Qemali, 7, GPS: 40.6173,20.7773

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Regency Hotel tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Korçë, Rruga Ismail Qemali, 7 / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Regency Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Korçë, ulitsa Dobrovol'tsev, 13

Albania, ulitsa Lakoba, 13

Albania, Southern Albania, Korçë, Sheshi i Teatrit, 13

Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë

Điện thoại: +355695625581

Website: http://www.hotelflamingo.al

Albania, Southern Albania, Korçë, Sheshi i Teatrit, 13