Khách sạn Roung Nakhon Vangvieng Palace Hotel tại Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng, GPS: 18.9265,102.4472

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Roung Nakhon Vangvieng Palace Hotel tại địa chỉ: Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Roung Nakhon Vangvieng Palace Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng

Website: https://www.booking.com/

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng

Website: https://www.booking.com/

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng

Điện thoại: +856 20 22202259

Giờ mở cửa: 24/7