Khách sạn Sea View Hotel tại Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba, GPS: 29.5249,35.0024

Điện thoại: +962788265694

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Sea View Hotel tại địa chỉ: Jordan, Aqaba / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Sea View Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Jordan, Aqaba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Jordan, Aqaba

Điện thoại: +962795168821

Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba