Khách sạn شقق شريف tại Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum, GPS: 15.5617,32.5576

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn شقق شريف tại địa chỉ: Sudan, Khartoum State, Khartoum / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn شقق شريف hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Điện thoại: +249 18 700 7777

Sao: 4

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Điện thoại: +249 18 700 7777

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Website: http://www.germanguesthouse.com/

Sudan, Khartoum State, Khartoum