Khách sạn Shuimu 58 Hotel Qingdao University Branch tại Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道, GPS: 36.0693,120.406

Điểm: 7.1

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, Shuimu 58 Hotel Qingdao University Branch offers comfy accommodation. Free WiFi is offered in all areas and guests in need can take advantage of free parking service.

Ảnh Shuimu 58 Hotel Qingdao University Branch

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Shuimu 58 Hotel Qingdao University Branch tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道 / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Shuimu 58 Hotel Qingdao University Branch hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道