Khách sạn Sokcho Eastern Tourist Hotel tại Hàn Quốc, Gangwon, Jungang-dong

Hàn Quốc, Gangwon, Jungang-dong, GPS: 38.2028,128.5915

Điểm: 4.6

Mô tả:

Situated 50 m from the Gaetbae boat terminal, this property offers traditional Korean and Western-style rooms with a personal computer and free internet access. Sea and mountain views can also be enjoyed.

Sao: 3

Ảnh Sokcho Eastern Tourist Hotel

Tính năng:

  • Room service
  • Dry cleaning
  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Sokcho Eastern Tourist Hotel tại địa chỉ: Hàn Quốc, Gangwon, Jungang-dong / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Sokcho Eastern Tourist Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gangwon, Jungang-dong

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Hàn Quốc, Gangwon, Cheongho-dong

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Hàn Quốc, Gangwon, Jungang-dong

Hàn Quốc, Gangwon, Geumho-dong

Hàn Quốc, Gangwon, Cheongho-dong

Hàn Quốc, Gangwon, Sokcho