Khách sạn t-hotel tại Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad, GPS: 40.9262,73.0048

Điểm: 8.1

Mô tả:

T-hotel offers accommodation in Jalal-Abad. The accommodation provides a 24-hour front desk.

Ảnh t-hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn t-hotel tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn t-hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Điện thoại: +996777643616

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad