Khách sạn Tama ko Tea & Kirana Shop tại Nepal, Central Development Region, Kirtipur

Nepal, Central Development Region, Kirtipur, GPS: 27.6947,85.2594

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Tama ko Tea & Kirana Shop tại địa chỉ: Nepal, Central Development Region, Kirtipur / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Tama ko Tea & Kirana Shop hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Nepal, Central Development Region, Kirtipur

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kirtipur

Điện thoại: +97715164021

Nepal, Central Development Region, Kirtipur

Nepal, Central Development Region, Kathmandu, Gyanodaya Marg, 228

Điện thoại: 9860089681

Nepal, Central Development Region, Kirtipur