Khách sạn Temali 1 tại Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village, GPS: 41.863,19.4173

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Temali 1 tại địa chỉ: Albania, Velipojë, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Temali 1 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355683667468

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355683667468

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355683301399

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355683052647;+355682569461

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited