Khách sạn Temali 2 tại Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8634,19.417

Điện thoại: +355683667468

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Temali 2 tại địa chỉ: Albania, Velipojë, village / 699176 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Temali 2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355683667468

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355683301399

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355683052647;+355682569461

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village