Khách sạn Thank Inn Chain Hotel Hebei Cangzhou Qing County Jingfu Avenue tại Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou

Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou, GPS: 38.5689,116.8332

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, Thank Inn Chain Hotel Hebei Cangzhou Qing County Jingfu Avenue features free WiFi throughout the property and rooms with air conditioning in Qing. This hotel offers a 24-hour front desk.

Sao: 2

Ảnh Thank Inn Chain Hotel Hebei Cangzhou Qing County Jingfu Avenue

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Internet access
  • Safe
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Parking at the hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Secure parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Thank Inn Chain Hotel Hebei Cangzhou Qing County Jingfu Avenue tại địa chỉ: Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Thank Inn Chain Hotel Hebei Cangzhou Qing County Jingfu Avenue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Bắc, Thương Châu

Website: https://www.booking.com/