Khách sạn Thank Inn Chain Hotel Henan Anyang Linzhou Bus Station Taoyuan Avenue tại Trung Quốc, Hà Nam, Zhenlin

Trung Quốc, Hà Nam, Zhenlin, GPS: 36.0523,113.8109

Điểm: 6.5

Mô tả:

Accepting only mainland Chinese citizens, Thank Inn Chain Hotel Henan Anyang Linzhou Bus Station Taoyuan Avenue offers air-conditioned rooms with free WiFi. This hotel offers a 24-hour front desk and luggage storage space.

Sao: 2

Ảnh Thank Inn Chain Hotel Henan Anyang Linzhou Bus Station Taoyuan Avenue

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Internet access
  • Safe
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Parking at the hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Secure parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Thank Inn Chain Hotel Henan Anyang Linzhou Bus Station Taoyuan Avenue tại địa chỉ: Trung Quốc, Hà Nam, Zhenlin / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Thank Inn Chain Hotel Henan Anyang Linzhou Bus Station Taoyuan Avenue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hà Nam, Kaiyuan

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trung Quốc, Hà Nam, Lâm Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Nam, Zhenlin

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Nam, Shibanyan

Website: https://www.booking.com/