Khách sạn Thank Inn Chain Hotel Shanxi Yuncheng Jiang County Wengong Road tại Trung Quốc, Thiểm Tây, Jiang

Trung Quốc, Thiểm Tây, Jiang, GPS: 35.4878,111.5753

Mô tả:

Accepting only mainland Chinese citizens, Thank Inn Chain Hotel Shanxi Yuncheng Jiang County Wengong Road provides accommodation in Weizhuang. This hotel offers a 24-hour front desk. Free WiFi is provided. At the hotel, rooms come with a desk.

Sao: 2

Ảnh Thank Inn Chain Hotel Shanxi Yuncheng Jiang County Wengong Road

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Internet access
  • Safe
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Parking at the hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Secure parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Thank Inn Chain Hotel Shanxi Yuncheng Jiang County Wengong Road tại địa chỉ: Trung Quốc, Thiểm Tây, Jiang / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Thank Inn Chain Hotel Shanxi Yuncheng Jiang County Wengong Road hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thiểm Tây, Hầu Mã

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trung Quốc, Thiểm Tây, Khúc Ốc

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Thiểm Tây, Khúc Ốc

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Thiểm Tây, Khúc Ốc

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Thiểm Tây, Hầu Mã

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2