Khách sạn The Angel Inn tại Vương quốc Anh, Anh, Alston

Vương quốc Anh, Anh, Alston, GPS: 54.8126,-2.4402

Điểm: 8.1

Mô tả:

In beautiful rural Cumbria, this traditional pub and restaurant dates from 1611. The Angel Inn offers home-cooked meals and real ales, amongst the charming 17th-century stone buildings of Alston village.

Ảnh The Angel Inn

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Hotels with restaurants
  • Non-smoking rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Smoke-free hotel
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn The Angel Inn tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Alston / 699174 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn The Angel Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Alston

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Vương quốc Anh, Anh, Alston

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Vương quốc Anh, Anh, Alston

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Nenthead, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Vương quốc Anh, Anh, Alston

Website: https://www.booking.com/