Khách sạn The Fulbari Resort & Spa tại Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village

Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village, GPS: 28.177,83.9995

Điện thoại: +977-61-432451 / 430277

Website: http://www.fulbari.com

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn The Fulbari Resort & Spa tại địa chỉ: Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn The Fulbari Resort & Spa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: +977-61-432451 / 430277

Website: http://www.fulbari.com

Sao: 5

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Western Development Region, Pokhara