Khách sạn The Unicorn Hotel Wetherspoon tại Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Vương quốc Anh, Anh, Ripon, GPS: 54.136,-1.5233

Điểm: 8.7

Mô tả:

With parts of the building dating back 700 years, this former coaching inn stands on the market square in the ancient city of Ripon, at the gateway to the Yorkshire Dales.

Sao: 2

Ảnh The Unicorn Hotel Wetherspoon

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Hotels with restaurants
  • Non-smoking rooms
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Smoke-free hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn The Unicorn Hotel Wetherspoon tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Ripon / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn The Unicorn Hotel Wetherspoon hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Vương quốc Anh, Anh, Rainton, village

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Vương quốc Anh, Anh, Sawley, village

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Ripon