Khách sạn Tohanul Vechi Bed & Breakfast tại Romania, Brașov, Zărnești, Strada Mare, 147

Romania, Brașov, Zărnești, Strada Mare, 147, GPS: 45.5745,25.364

Điện thoại: +40 723 275 304

Website: http://www.tohanuvechi.ro/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Tohanul Vechi Bed & Breakfast tại địa chỉ: Romania, Brașov, Zărnești, Strada Mare, 147 / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Tohanul Vechi Bed & Breakfast hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Romania, Brașov, Tohanu Nou, village

Website: https://www.booking.com/

Romania, Brașov, Rasnov

Website: https://www.booking.com/

Romania, Brașov, Tohanu Nou, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Romania, Brașov, Tohanu Nou, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Romania, Brașov, Zărnești

Website: https://www.booking.com/

Romania, Brașov, Tohanu Nou, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3