Khách sạn Trek-O-Tel Pokhara tại Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village

Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village, GPS: 28.2057,83.9616

Điện thoại: 061-464996

Website: http://www.nepalshotel.com

Sao: 3

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 00:00-24:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Trek-O-Tel Pokhara tại địa chỉ: Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Trek-O-Tel Pokhara hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: +977-061-463722

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: 061-464996

Website: http://www.nepalshotel.com

Sao: 3

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 00:00-24:00