Khách sạn Umm Qais Hotel tại Jordan, Irbid, Mukes, village

Jordan, Irbid, Mukes, village, GPS: 32.6543,35.6837

Điện thoại: +96227500080

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Umm Qais Hotel tại địa chỉ: Jordan, Irbid, Mukes, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Umm Qais Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Israel, North District, Ashdot Yaakov Ihud, village

Website: https://www.booking.com/

Jordan, Irbid, Mukheiba, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Israel, North District, HaOn, village

Website: https://www.booking.com/

Israel, North District, Shaar HaGolan, village

Website: https://www.booking.com/