Khách sạn gần bên Birmingham

Tìm thấy 2

The Townsend Hotel

This sophisticated European-style hotel, situated in the heart of trendy Birmingham, Michigan, and only a short drive from Detroit city centre, features luxurious accommodations in a peaceful suburban setting.

Khách sạn ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Birmingham

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web