Khách sạn Urvashi Hotel and Lodge tại Nepal, Eastern Development Region, Tumlingtar, village

Nepal, Eastern Development Region, Tumlingtar, village, GPS: 27.316,87.1972

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Urvashi Hotel and Lodge tại địa chỉ: Nepal, Eastern Development Region, Tumlingtar, village / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Urvashi Hotel and Lodge hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Eastern Development Region, Dhankuta

Điện thoại: 9842056252

Nepal, Eastern Development Region, Jogitar, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Nepal, Eastern Development Region, Dhankuta

Nepal, Eastern Development Region, Khandbari

Điện thoại: 029560117

Nepal, Eastern Development Region, Dhankuta

Nepal, Eastern Development Region, Dhankuta

Hỗ trợ xe lăn: No