Khách sạn Vienna Hotel Xinyu Fenyi South Changshan Road tại Trung Quốc, Giang Tây, Fenyi

Trung Quốc, Giang Tây, Fenyi, GPS: 27.8252,114.6807

Mô tả:

Vienna Hotel Xinyu Fenyi South Changshan Road offers accommodation in Fenyi. Rooms come with a TV. Every room includes a private bathroom.

Sao: 4

Ảnh Vienna Hotel Xinyu Fenyi South Changshan Road

Tính năng:

  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Vienna Hotel Xinyu Fenyi South Changshan Road tại địa chỉ: Trung Quốc, Giang Tây, Fenyi / 699174 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Vienna Hotel Xinyu Fenyi South Changshan Road hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Giang Tây, Tân Dư

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Giang Tây, 城北街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Giang Tây, Tân Dư

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trung Quốc, Giang Tây, Tân Dư

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Giang Tây, Tân Dư

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Giang Tây, Tân Dư

Điện thoại: 0790-6422222

Website: http://www.beihuhotel.com.cn

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes