Khách sạn Vila Abedini-Ksamil tại Albania

Albania, GPS: 39.7654,20.0009

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Vila Abedini-Ksamil tại địa chỉ: Albania / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Vila Abedini-Ksamil hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Ksamil, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Ksamil, village

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Ksamil, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Ksamil, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Ksamil, village

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Ksamil, village