Khách sạn Vila Alba tại Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Xhorxhi Martini, 10

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Xhorxhi Martini, 10, GPS: 41.3278,19.8234

Sao: 4

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Vila Alba tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Xhorxhi Martini, 10 / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Vila Alba hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Central Albania, Tirana