Khách sạn Villa 5 with Private Pool tại Ai Cập, Ismailia Governorate, Fayed

Ai Cập, Ismailia Governorate, Fayed, GPS: 30.322,32.3181

Điểm: 7.7

Mô tả:

Situated in Fayed in the Ismailia region, Villa 5 with Private Pool has a balcony and pool views. This property offers a private pool and free private parking.

Ảnh Villa 5 with Private Pool

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Pets allowed
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Villa 5 with Private Pool tại địa chỉ: Ai Cập, Ismailia Governorate, Fayed / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Villa 5 with Private Pool hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, Ismailia Governorate, Fayed

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Ai Cập, Ismailia Governorate, Fayed

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, Ismailia Governorate, Ismailia

Ai Cập, Ismailia Governorate, Abu Zeid Hasan, village

Ai Cập, Ismailia Governorate, Ismailia

Ai Cập, Ismailia Governorate, Fayed