Khách sạn Vivas tại Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës, GPS: 41.3135,19.4759

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Vivas tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Durrës / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Vivas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Durrës

Điện thoại: +355 52 421 001

Website: http://hotelroyal-g.al