Khách sạn Vivian tại Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village, GPS: 41.866,19.4109

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Vivian tại địa chỉ: Albania, Velipojë, village / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Vivian hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673073717

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673965955

Website: http://hotelvivian.webs.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355672814408;+35544617955

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355672814408;+35544617955