Khách sạn Welcome Guest House & Appartment tại Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Western Development Region, Pokhara, GPS: 28.2118,83.9653

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Welcome Guest House & Appartment tại địa chỉ: Nepal, Western Development Region, Pokhara / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Welcome Guest House & Appartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: 061-462414

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: 061-461846

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village