Khách sạn Xinyu Hotel tại Trung Quốc, Liêu Ninh, 獐子岛镇

Trung Quốc, Liêu Ninh, 獐子岛镇, GPS: 39.0265,122.7331

Mô tả:

With sea views, Xinyu Hotel is situated in Dalian and has a restaurant and free shuttle service. Complimentary WiFi is available.

Ảnh Xinyu Hotel

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Transfer (free)
  • Transfer

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Xinyu Hotel tại địa chỉ: Trung Quốc, Liêu Ninh, 獐子岛镇 / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Xinyu Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Liêu Ninh, Bì Khẩu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trung Quốc, Liêu Ninh, Mãn Gia Than

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Liêu Ninh, Minh Dương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Liêu Ninh, Mãn Gia Than

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Liêu Ninh, Mãn Gia Than

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Liêu Ninh, Mãn Gia Than

Website: https://www.booking.com/