Khách sạn Xokxay Hotel tại Lào, Oudomxay, Muang Xay

Lào, Oudomxay, Muang Xay, GPS: 20.6853,101.9886

Điểm: 7.1

Mô tả:

Xokxay Hotel offers accommodation in Muang Xai.

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Xokxay Hotel tại địa chỉ: Lào, Oudomxay, Muang Xay / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Xokxay Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Lào, Oudomxay, ບ້ານ ໜອງແມງດາ, village

Website: https://www.booking.com/

Lào, Oudomxay, Muang Xay

Lào, Oudomxay, Muang Xay

Lào, Oudomxay, ບ້ານ ໜອງແມງດາ, village

Lào, Oudomxay, Muang Xay