Khách sạn Yichang Jungang Business Hotel tại Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương, GPS: 30.7608,111.295

Điểm: 2.5

Mô tả:

Featuring free WiFi in all areas, Yichang Jungang Business Hotel offers accommodation. Free parking is available.

Ảnh Yichang Jungang Business Hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Yichang Jungang Business Hotel tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Yichang Jungang Business Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Trung Quốc, Hồ Bắc, Di Lăng

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3