Khách sạn Yichang Shenlong Hotel tại Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương, GPS: 30.7159,111.3095

Điểm: 5.4

Mô tả:

Yichang Shenlong Hotel offers accommodation in Xiling District. Free WiFi is available in all areas.

Ảnh Yichang Shenlong Hotel

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Family rooms
  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Yichang Shenlong Hotel tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Yichang Shenlong Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/