Nhà nghỉ 121 Steakhouse & Motel tại Canada, Saskatchewan, Assiniboia

Canada, Saskatchewan, Assiniboia, GPS: 49.6318,-105.9903

Điểm: 9.1

Mô tả:

121 Steakhouse & Motel is set in Assiniboia and features a bar and restaurant. This 4-star motel offers an ATM. The accommodation provides free WiFi.

Sao: 4

Ảnh 121 Steakhouse & Motel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ 121 Steakhouse & Motel tại địa chỉ: Canada, Saskatchewan, Assiniboia / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ 121 Steakhouse & Motel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Canada, Saskatchewan, Moose Jaw

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Canada, Saskatchewan, Moose Jaw

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Canada, Saskatchewan, Assiniboia

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Canada, Saskatchewan, Gravelbourg

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Canada, Saskatchewan, Assiniboia

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Canada, Saskatchewan, Moose Jaw